LASSER ONA CYAN Mampara de dutxa frontal a mida UNA PORTA
Mampara de dutxa LASSER ONA CYAN frontal entre parets. Amb una porta practicable de 90º obertura exterior.
 
- Mampara per a dutxa amb una porta practicable 90º.
 
- Obertura exterior, fixació a la paret amb frontisses.
 
- Vidre trempat de seguretat de 6mm. acabat TRANSPARENT
 
- Ferratges de llautó cromat, ACABAT BRILLANT.
 
- Opció tractament anticalç AQUANET.
 
- Muntatge no inclòs.
 
DESCRIPCIÓ

Mampara per a dutxa d'una porta practicable d'obertura 90º  cap a l'exterior. 
Ferratges de llautó cromat: en acabat brillant, mat, or vell o or brillant, adaptant-se el disseny dels ferratges qualsevol ambient de bany.
 
El model Ona Cyan de Lasser té juntes de tancament d'última generació, vidre trempat de SEGURETAT de 6 mm, amb l'opció de poder escollir entre diversos acabats (veure apartat mides i detalls). Fabricació a mida, adaptant-se a qualsevol necessitat. Aquest servei a mida és el valor essencial dels productes Lasser, el factor que diferencia aquest article de qualsevol altre i que reflexa la pròpia fluïdesa adaptable dels dos elements amb els que interactua la mampara: l'aigua i la llum.
Opcionalment pot demanar el tractament AQUANET, un sistema de segellat dels microporus del vidre de la mampara. Amb el tractament AQUANET les gotes d'aigua rellisquen i no queden estancades, d'aquesta manera evitem la formació de  restes de calç. La durabilitat d'Aquanet depèn principalment de la duresa de l'aigua i de la freqüència d'ús de la mampara. Cal tenir en compte que els productes de neteja abrasius perjudiquen el vidre, així doncs, es recomana utilitzar productes biològics amb un contingut baix de PH.
 
              VIDRE SENSE AQUANET                                        VIDRE AMB AQUANET       
 
 
 
MIDES I DETALLS

Mides normalitzades o estàndard:
 
AMPLE: de 50 a 80 cms.
 
 ALÇADA: 195 cms.
 
Mides especials:
 
Si l'ample és inferior a 50,1 cms o superior a 80 cms, consultar factibilitat tècnica i preus.

Si l'alçada és superior a 195 cms (fins a 210 cms), consultar factibilitat tècnica i preus.

Si l'alçada és inferior a 195 cms, no s'incrementarà el preu.

Per veure els preus i les mides disponibles anar a la pestanya TARIFA DE PREUS.

  

SERVEI D'INSTAL·LACIÓ

Disposem de Servei de muntatge, medició i transport per aquest producte. Preu de la instal·lació a partir de 75 euros. 
 
Si necessita algun tipus d'informació concreta, no dubti en accedir a la pestanya SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ.
 
 
DETALLS
Detall frontissa porta ONA CYAN
 
 

A CONTINUACIÓ POT ESCOLLIR ENTRE LES DIFERENTS OPCIONS I PER CONTINUAR AMB LA SEVA COMPRA FACI CILC AL BOTÓ "COMPRAR"

 

Mida ample mampara
50,1-60 cm   580,80 €
60,1-70 cm   603,79 €
70,1-80 cm   626,78 €
Fixació paret
Fixació esquerra   0,00 €
Fixació dreta   0,00 €
Tractament anticalç
Amb Aquanet   78,96 €
Sense Aquanet   0,00 €
0,00 €  0,00 €
(21,00% IVA inclòs)
Tots els productes de Lasser estan coberts per la LEY 23/2003, DE 10 DE JULIO DE 2003, DE GARANTIAS EN LA VENTA DE BIENES DE CONSUMO. BOE 11-07-2003.Els productes estan fabricats amb materials de gran qualitat, i no presenten problemes sempre i quan s’utilitzin dins de l’ús normal per al qual han estat dissenyats. Les mampares de bany tenen una garantia de dos anys dels seus materials, excepte dels materials de PVC, els quals no disposen de garantia, ja que varien en funció de l’ús. En cas que la mampara no pugui ser retornada a fàbrica per a la seva inspecció i reparació, INDUSTRIAS LASSER, S.A. subministrarà totes les peces necessàries, prèvia identificació com a fabricant original del producte garantit, amb la revisió d’un instal·lador autoritzat. Durant la vigència de la garantia, MITRA LLAR, S.L. no es fa responsable de cap desperfecte ocasionat pel transport, mala utilització o mala manipulació per personal que no sigui de MITRA LLAR, S.L. o INDUSTRIAS LASSER, S.A. o pels seus serveis autoritzats.El possible desperfecte ocasionat pel transport estarà cobert per l’assegurança corresponent. En cas de detectar algun desperfecte comuniqui-ho en aquell moment a l'empleat de l'agència de transport i faci-ho constar en el document del lliurament. A partir d'aquest instat sols disposarà de 24 hores per formular la corresponent reclamació, mitjançant un fax o mail.

 
Articles relacionats
Lasser VERA IBIZA Mampara frontal dutxa, un FIX + una PORTA CORREDERA en línia.
Mampara de dutxa 1 fix + 1 porta corredera de vidre trempat de 6 mm de gruix. Transparent. Guia superior en alumini extrusionat.
Lasser SPACE LONGLEAT Mampara frontal dutxa: un FIX a mida.
Mampara de dutxa. Fix de vidre trempat de 10mm de gruix, transparent. Fixació mitjançant perfil en forma d' "U" i barra perpendicular a la paret.
LASSER ONA GOLD Mampara de dutxa a mida: UN FIX + UNA PORTA
Mampara de dutxa LASSER ONA GOLD frontal entre parets, un fix i una porta practicable de 90º obertura exterior.
WPRO-Terra blanca universal desengreixant per totes superfícies
WPRO-TERRA BLANCA UNIVERSAL DESENGREIXANT PER SUPERFICIES
9,73 €
8,04 € (21,00 % IVA inclòs)
 
Sol·licitud d'informació
Comentari sol·licitud d'informació
Nom i Cognoms
e-mail
Telèfon
Imatge de seguretat* :


Consulta